Σημαντικές Ημερομηνίες

Λήξη υποβολής περιλήψεων:10 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 17 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση προγράμματος: 20 Μαρτίου 2019

Διεξαγωγή συνεδρίου: 5-7 Απριλίου 2019

Υποβολή εργασιών για πρακτικά: 21 Απριλίου 2019 

 

 

Διοργανωτές

 

 

Copyright © 2019 - Thessaloniki