Δραστηριότητες

Κεντρικές ομιλίες

Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών μελετών και διδακτικών προτάσεων

Βιωματικά Εργαστήρια

 

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν δύο κατηγορίες εργασιών:

(α) Προφορικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες-μελέτες ή διδακτικές προτάσεις)

(β) Βιωματικά Εργαστήρια

(Συνημμένα αναρτώνται οι αντίστοιχες φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων)

 

 

 

Διοργανωτές

 

 

Copyright © 2019 - Thessaloniki