Σε ποιούς απευθύνεται

– Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

– Στελέχη της εκπαίδευσης.

– Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων.

– Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

– Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενδοσχολικής βίας.

– Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 

 

Διοργανωτές

 

 

Copyright © 2019 - Thessaloniki